Koti Blogi
Tällä hetkellä koulutuksen rooli yhteiskunnan kivijalkana on monella tapaa uhattuna. Uudistamistyötä on tehty kaikilla kouluasteilla ja osa uudistuksista on ollut varmasti hyvinkin tarpeellisia. Uudistamistyössä puhutaan aina rahasta, mutta ykkösasiana pitäisi miettiä, mikä oikeasti palvelee parhaiten oppimiseen liittyviä prosesseja. Laatu edellä tehty muutostyö tuottaa pitkällä tähtäimellä myös sitä kaivattua taloudellista tulosta, mutta laatuun satsaamisen näkökulma on ihmiset huomioivaa muutostyötä. Eri kouluasteilla...
Ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden, osuus väestöstämme kasvaa ja jokaisella meillä on omanlainen näkemys siitä, miten tämä vaikuttaa yhteiskuntaamme tulevaisuudessa. Omat kokemuksemme esimerkiksi lähipiirimme vanhusten tilanteista vaikuttavat tietenkin ajatteluumme. Erilaisilla tutkimuksilla on pyritty etsimään tietoa, joka kuvaisi tilannetta laajemmin ja monipuolisemmin kuin mitä omat silmämme näkevät ja korvamme kuulevat. Tutkimusten mukaan paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttäviä on noin 10 prosenttia väestöstä....